IC27 IC28 IC29 IC34

Adverteerders

Uw advertentie hier geplaatst ?  

Mail aan info[at]cruiservaarders.nl voor de mogelijkheden.


Steun de KNRM, word donateur

Klik op het KNRM-logo om naar een YouTube-filmpje te gaan over de Historie van de KNRM en andere KNRM-filmpjes


 

       
Welkom op de website van de vereniging Cruiservaarders!

 

In 2004 werd de bouw van het type Intercruiser gestart met de 34’-er, waarna al snel de 29’ volgde en zo waren er eind 2006 al 30 schepen van dit type gebouwd en besteld. Al deze eigenaren werden aangeschreven met de vraag of er belangstelling was voor het oprichten van een vereniging van eigenaren. Van de reacties waren er 28 positief en de oprichting werd een feit. Naderhand werden ook de eigenaren van de andere types van de Intercruiser (27’, 28', 31', 32' en 34') benaderd. 
 
Onze eerste ledenvergadering en maritieme bijeenkomst vond plaats op zaterdag 9 juni 2007 in de Jachthaven “’t Huizerhoofd” te Huizen waaraan door 17 schepen met 48 opvarenden werd deelgenomen. 
 
De vereniging stelt zich ten doel de onderlinge band tussen de leden en de relatie met de werf te bevorderen door middel van:
 
  • Het jaarlijks organiseren van minimaal één bijeenkomst met onze boten,
  • Een bijeenkomst in het najaar in combinatie met de Algemene Ledenvergadering met aansluitend een diner,
  • Het organiseren van activiteiten van allerlei aard die de kennis van de boot en het vaarplezier ten goede komen,
  • Een bijdrage leveren aan het verder ontwikkelen van de Intercruisers,
  • Het verzorgen van een informatieve en actieve website en (besloten) Facebook groep,
  • Het uitgeven van een digitale periodieke Nieuwsbrief.
Onze vereniging telt momenteel ca. 55 leden en heeft een gekozen bestuur. Aan het lidmaatschap is een (geringe) contributie verbonden welke jaarlijks door de leden op de ALV wordt vastgesteld, er wordt geen entreegeld geheven.
 
Als u een Intercruiser (of Intender 950) vaart, verwelkomen wij u graag als lid van onze vereniging en verzoeken u daarvoor op de knop "lid worden" te klikken, zie deze knop rechts boven op de website. U ontvangt dan per e-mail ons aanmeldingsformulier wat u kunt retourneren aan onze secretaris.
 
Om teleurstellingen te voorkomen attenderen wij u erop dat aan de deelname van vaartochten voorwaarden verbonden kunnen zijn (bijvoorbeeld het hebben van een vaarbewijs, de aanwezigheid van een marifoon en/of de wettelijk verplichte voorzieningen die aan boord dienen te zijn). Voorts attenderen wij erop dat deelname aan vaartochten altijd voor eigen rekening en verantwoording is. De vereniging sluit hierbij elke aansprakelijkheid, in welke vorm dan ook, volledig uit. Voorwaarden gesteld aan vaartochten echter zijn géén voorwaarden voor het lidmaatschap. Ook zonder vaarbewijs, marifoon, e.d. bent u vanzelfsprekend van harte welkom als lid van onze vereniging!
 
VERENIGINGSACTIVITEITEN
Nieuwsbrieven
Eerst aanmelden voor meer info.
 
Activiteitenkalender
Eerst aanmelden voor meer info.
 
Maritiem Weekend
Eerst aanmelden voor meer info.
 
Vaartochten
Eerst aanmelden voor meer info.
 

EXTRA INFORMATIE
Onderhoud & Techniek
Eerst aanmelden voor meer info.
 
Vaarroutes
Eerst aanmelden voor meer info.
 
Naar het buitenland?
Eerst aanmelden voor meer info.